Kommunestyremøte 07.04.14

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart av møtet, opprop, innkalling og sakliste
Kulturhistorisk innslag av Oddbjørn Knudsen
PS 18/14 Årsrapport fra kontrollutvalget for 2013
PS 19/14 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17.02.14
PS 20/14 Høring - reservasjonsadgang for legene
PS 21/14 Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 01.01.2014
PS 22/14 Bestemmelser for bruk av snøscooterløyper i Nore og Uvdal kommune, iht. forsøksforskriftens § 3
Pause
PS 22/14 fortsetter
PS 23/14 Etablering av felles selskap for å ivareta kommunenes oppgaver mht. renovasjon/avfallshåndtering i Kongsbergregionen
PS 24/14 Reguleringsplan næringsareal Dokkeberg
PS 25/14 Presisering av vedtaket i K-sak 63/13 - lån til Trollseth ANS
Pause
PS 26/14 Organisering SFF
PS 27/14 Vegplan for kommunale veger 2014 - 2023
PS 28/14 Justering av kostnadsramme - omkledning av kommunehuset
PS 29/14 Finansiering av forvalterstilling for Trillemarka
PS 30/14 Ekstrabevilgning Grunnlovsjubileet 2014
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum