Kommunestyremøte 02.12.13

Oppløsning:
Laster avspiller
Start av møtet, opprop, innkalling, sakliste
PS 88/13 Fremtidig organisering av legevakttjeneste i Nore og Uvdal kommune
PS 81/13 Sluttbehandling av reguleringsplan D 2011001 Grevsgård
PS 82/13 Registrering av traktorsleperi Hardangervidda vilireinområde
PS 83/13 Lokal forskrift for Nore og Uvdal kommune til Lov nr 82 av 10. juni 1977 om motorferdsel i utmark og vassdrag
PS 84/13 Overføring av bevilgninger fra 2013 -2014
PS 85/13 Fastsetting av skolekretsgrenser i Nore og Uvdal kommune
PS 86/13 Innføring av ny beregningsmodell for tildeling av rammetimer til grunnskolene
PS 87/13 Protokoll fra kontrollutvalgets møter 09.09.13 og 28.10.13
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum