Kommunestyremøte 18.11.13

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart av møtet, godkjenning av innkalling, informasjon, navneopprop og sakliste
PS 80/13 disponering av konsesjonskraften fra 2014
PS 80/13 fortsettelse etter gruppemøte
webløsning fra Serit Itum