Kommunestyremøte i Nore og Uvdal kommune 21.06.04

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet. Navneopprop. Spørsmål. Sakliste.
PS 49/04 Reguleringsplan Farhøl. Klage over godkjenning.
PS 50/04 Reguleringsplan Lomlia. Sluttbehandling.
PS 51/04 Reguleringsplan Fjølabu. Klage over godkjenning.
PS 52/04 Forslag til reguleringsplan Trollset, gnr.194, bnr. 2 (2. gangs behandling)
PS 53/04 Strategisk Næringsplan 2004-2007. Sluttbehandling.
PS 54/04 Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen. Høringsuttalelse
Pause
PS 55/04 Opprettelse av ungdomsråd i Nore og Uvdal kommune
PS 56/04 Godkjenning av "Skreppa" - handlingsplan for Den kulturelle skolesekken i Nore og Uvdal.
PS 58/04 Bosetting av flyktninger i 2005
PS 57/04 Utbygging av servicekontor. Tilleggsbevilgning.
PS 59/04 Valg av representanter til styret for Nore Energi AS.
Gruppemøter
PS 61/04 Felles økonomifunksjon i Numedalskommunene - rapport fra forprosjekt og forslag til hovedprosjekt
PS 60/04 Omstillinger for å følge opp vedtak i økonomiplan 2004-2007
PS 62/04 Tertialrapport 1. mai 2004
PS 63/04 Høring - Nore og Uvdal kommune brukerbetaling pleie og omsorgstjenester
PS 64/04 Partnerskapsavtale
PS 65/04 Reguleringsplan Kvannestøl
PS 66/04 Reguleringsplan Gallager/Frygne
Avslutning av møtet.
webløsning fra Serit Itum