Kommunestyremøte 04.09.17

Oppløsning:
Laster avspiller
Åping av møtet, godkjenning av innkalling og saksliste, opprop
Valg av settevaraordfører
Orientering: KLP som pensjonsleverandør
PS 69/17 Godkjenning av utbyggingsavtale - reguleringsplan ID 2015015
PS 70/17 Godkjenning av utbyggingsavtale- reguleringsplan ID2016009
PS 72/17 Ny sluttbehandling. Kommunedelplan for Dagalifjell med
PS 73/17 Søknad om fritak for verv
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum