Kommunestyremøte 05.10.15

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning, opprop og godkjenning av innkalling / saksliste
Valg av protokollunderskrivere, tellekorps og praktiske opplysninger
PS 50/15 Godkjenning av kommunestyrevalget 2015
PS 51/15 Valg av formannskap med vararepresentanter for
PS 52/15 Valg av ordfører for perioden høsten 2015 til høsten
PS 53/15 Valg av varaordfører for perioden høsten 2015 til høsten
Pause
PS 56/15 Valg av kontrollutvalg for perioden høsten 2015 til
PS 54/15 Valg av hovedutvalg for næring, miljø og
PS 55/15 Valg av hovedutvalg for livsløp og kultur for perioden
PS 57/15 Valgkomité - forberedelse til valg av styrer, råd og
PS 58/15 Sluttbehandling av reguleringsplan ID 2015001
PS 59/15 Godkjenning av lokaler på Uvdal skole til barnehagedrift
Avslutning, vel hjem og heving av møtet
webløsning fra Serit Itum