Kommunestyremøte i Nore og Uvdal kommune 14.03.05

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet, sakliste, navneopprop, spørsmål
PS 18/05 - Nye utleiepriser på kulturbygg
PS 19/05 - Opprettelse av gjennomgående interkommunal pedagogisk psykologisk rådgivingstjeneste for Kongsberg og Numedal
PS 20/05 - Reviderte forskrifter for vann og kloakk
PS 21/05 - Forslag til reguleringsplan for Halvorsgard, gnr. 185, bnr. 4, Åsbøseterdalen (2.g. behandling)
PS 22/05 - Forslag til revidert reguleringsplan for del av Uvdal alpinsenter, gnr/bnr 12/2,4, 28 og 14/1. Sluttbehandling
PS 23/05 - Brøstrudlia - Godkjenning av utbyggingsavtale for nordre Brøstrud gnr. 11, bnr. 1
Pause
PS 24/05 - Sluttbehandling - reguleringsplan for del av Nordre Brøstrud
PS 25/05 - Endring av festeavgift. Nore kirkelige fellesråd
PS 26/05 - Organisering og drift av Nore og Uvdal kommuneskoger
PS 27/05 - Avvikling Geilo Lufthavn Dagali Drift IKS
PS 28/05 - Bestemmelser til arealdelen av kommuneplan. Føringer
Gruppemøte
PS 28/05 fortsettelse
PS 30/05 - Psykiatriplan 2004 - 2006
Avslutning av møtet
PS 29/05 - Justering av reglement for konsesjonskraftfondet
webløsning fra Serit Itum