Kommunestyremøte 01.09.08

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet, navneopprop, saksliste
PS 70/08 Lønnspolitisk dokument 2008
PS 71/08 Miljøutfordringer i landbruket - Tiltaksstrategi for Nore og Uvdal 2008-2011
PS 72/08 Kostnadsdekning og sikring av steinblokk i Thonlia-Rødberg
PS 73/08 Orientering om etableringen av NAV-kontor
PS 74/08 Reguleringsplan Bakke sameige - gnr/bnr 190/1, 191/5 og 191/3 - Sluttbehandling
PS 75/08 Innføring av retningslinjer for kommunal saksbehandling og tekniske krav for utslipp av avløpsvann fra boliger og fritidsboliger
PS 76/08 Mandat for trafikksikkerhetsutvalget
PS 77/08 Søknad om fritak fra kommunale verv
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum