Kommunestyremøte 14.11.11

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart av møtet, informasjon, navneopprop, sakliste.
Orientering om Nullkonsesjon
Orientering om Strategisk næringsplan
PS 93/11 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 04.10.11.
PS 94/11 Møteplan for 2012.
PS 95/11 Endring av eierandel / endret selskapsavtale i IKA Kongsberg.
PS 96/11 Orientering om legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.
Kulturinnslag ved Kulturskolen
PS 97/11 Valg til rådet for eldre og funksjonshemmede for perioden 2011-2015.
PS 98/11 Valg av forhandlingsutvalg. Lokale lønnsforhandlinger.
PS 99/11 Geilo Lufthavn Dagali. Salg av aksjer.
Gruppemøte i sak 99/11
Fortsettelse av PS 99/11 Geilo Lufthavn Dagali. Salg av aksjer.
Avslutning av møtet.
webløsning fra Serit Itum