Kommunestyremøte i Nore og Uvdal kommune 08.12.03

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet. Saksliste. Navneopprop.
PS 91/03 Tertialrapport 2/2003.
PS 92/03 Økonomiplan 2004-2007 og budsjettrammer for år 2004.
1. gruppemøte til kl 17.00
PS 92/03 Fortsettelse etter 1. gruppemøte
2. gruppemøte til kl 17.30
PS 92/03 Fortsettelse etter 2. gruppemøte
PS 93/03 Rapportering pr. 1. september for konsesjonskraftfondet.
PS 94/03 Valg av medlemmer til kulturarvstyret.
PS 95/03 Valg til Øvre Numedal fjellstyre. Ny behandling.
PS 96/03 Engasjementsstilling - flyktningkoordinator.
PS 97/03 Konsolidering av musèene - forprosjektrapporten.
PS 98/03 Skjenkebevilling ved Off Piste ved Uvdal Alpinsenter.
PS 99/03 Regionrådet i Numedal. Driftstilskudd for 2003.
PS 100/03 Delegasjon av brann og eksplosjonsloven.
PS 101/03 Evaluering av Numedalsutvikling BA.
PS 102/03 Tilknytingsavgift for vann og avløp.
PS 103/03 Budsjettjustering. fagavd. SBK og fagavd. NMK.
webløsning fra Serit Itum