Kommunestyremøte 23.06.14

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet. Opprop, godkjenning av innkalling og saksliste.
Overlevering av underskriftsliste for vinteråpen vei over Imingfjell
Kulturelt innslag ved Nils Ole Håvardsrud
Reiselivsstrategi v/ Børre Berglund.
PS 34/14 Forstudie kommunestruktur i Numedal - prosjektbeskrivelse
PS 35/14 Endring av selskapsavtalen for IKA Kongsberg
PS 36/14 Grunnerverv og erstatninger, boligfelt Hvaale 2
PS 37/14 Opparbeidelse av nytt boligfelt Hvaale 2
PS 38/14 Prissetting av boligtomter Hvaale 2
Pause
PS 39/14 Reguleringsplan næringsareal Dokkeberg
PS 40/14 Utviklingsprosjekt Tunhovd - sluttrapport
PS 41/14 Rusmiddelpolitisk handlingsplan
PS 42/14 Alkoholpolitiske retningslinjer i perioden 2014- 2016
PS 43/14 Tertialrapport 1-2014. Budsjettreguleringer
PS 44/14 Årsrapport finansforvaltning 2013
PS 45/14 Uvdal barnehage, - ny vurdering av tomteområde
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum