Kommunestyremøte i Nore og Uvdal kommune 03.04.06

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet. Navneopprop. Spørsmål. Sakliste.
PS 13/06 Nore og Uvdal omsorgssenter - Tilleggsbevilgning.
PS 14/06 Tilbakemelding om e-verkstrukturen i Nore og Uvdal.
Pause
PS 15/06 Endring av selskapsavtale for interkommunalt arkiv.
PS 16/06 Etiske retningslinjer.
PS 17/06 Søknad om fritak fra politiske verv.
PS 18/06 Veterinærordningen.
Avslutning av møtet.
webløsning fra Serit Itum