Kommunestyremøte 02.02.09

Oppløsning:
Laster avspiller
Start av møtet, navneopprop, informasjon, svar på spørsmål.
PS 1/09 Stortingsvalget og sametingsvalget 2009. Fastsetting av valgdag.
PS 2/09 Endring av delegasjonsreglementet for jordloven, konsesjonsloven og odelsloven.
PS 3/09 Arena Trillemarka.
PS 4/09 Forvaltning av felles utviklingsfond for Trillemarka - Rollagsfjell.
PS 5/09 Samordnet næringsapparat. Deltakelse i prosjekt i Kongsbergregionen.
PS 6/09 Søknad om tilskudd til innkjøp av løypeprepareringsmaskin.
PS 7/09 Rullering av kommunedelplan for stier og løyper - ny behandling.
Avslutning av møtet.
webløsning fra Serit Itum