Kommunestyremøte 06.05.13

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart av møtet, opprop, innkalling og sakliste.
PS 20/13 Miljøringen, søknad om støtte.
PS 31/13 Organisering av legevakttjenesten.
PS 21/13 Fremdrift investeringsbudsjett. Søknad om tilleggsbevilgning.
PS 22/13 Adressering av eiendommer.
PS 23/13 Arbeidsgiverstrategi mot 2020, orientering.
PS 24/13 Fastsetting av planprogram for Områdeplan øvre Uvdal reiselivsområde.
PS 25/13 Opprettelse av stillingshjemmel miljøarbeider, rus og psykisk helse.
PS 26/13 Komite for Grunnlovsjubileum 1814-2014.
PS 27/13 Årsrapport. Finansforvaltning 2012.
PS 28/13 Avtale om tjenesteyting. Nore kirkelige fellesråd.
PS 29/13 Økonomiplan og arbeidsplan 2013. Framdrift i investeringsprosjektene.
PS 30/13 Kommunestruktur. Vurdering i Numedal.
PS 32/13 Kraftkonserten. Samarbeidsavtalen mellom Statkraft Energi AS / Skagerak Kraft AS og Nore og Uvdal kommune.
PS 33/13 Vedtekter Vebjørn Oddens fond, omdanningssak.
PS 34/13 Høring. Utviklingsplan Vestre Viken helseforetak.
PS 35/13 Utbygging av næringslokaler på Hvammen - justering av kostnadsramme.
Avslutning av møtet.
webløsning fra Serit Itum