Kommunestyremøte 26.10.15

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet, opprop, godkjenning av saksliste
Presentasjon av budsjett og økonomiplan - rådmannens forslag
Pause
PS 60/15 Valg til representantskapet for IKA Kongsberg for perioden
PS 61/15 Valg til KS
PS 62/15 Søknad om midlertidig fritak fra politiske verv
PS 63/15 Høringsuttalelse. Detaljplan for miljø og landskap, nytt Nore 1
PS 64/15 Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2007002 Nore og Uvdal
Pause
PS 65/15 Tertialrapport 2 2015
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum