Kommunestyremøte 09.07.12

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart av møtet, informasjon, navneopprop, sakliste.
PS 69/12 Finansiering av Miljøringen. Ny behandling.
Gruppemøte.
PS 69/12 Finansiering av Miljøringen. Ny behandling. FORTS.
Avslutning av møtet.
webløsning fra Serit Itum