Kommunestyremøte 24.11.14

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart av møtet, opprop, innkalling og saksliste
Rødberg barnehage overrekker gave til kommunen
Boligpolitisk plan, orientering ved Ragnhild Haug
Info om arbeidsgiverpris, endring av politiets vaktsamarbeid
PS 57/14 Plan for flyktningarbeidet i Nore og Uvdal kommune, 2014-2018
PS 58/14 Bosetting av flyktninger
PS 59/14 Møteplan for 2015
PS 60/14 LVK, høring ang endring av valgordning
PS 61/14 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 25.09.14
PS 62/14 Suppleringsvalg for Kulturarvstyret
PS 63/14 Nore og Uvdal næringsselskap, Partnerskapsavtale, vertskapsavtale
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum