Kommunestyremøte 11.10.10

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart. Navneopprop.
Nye kommunale nettsider
Innkalling. Saksliste.
PS 69/10 Reguleringsplan Myran, feltene H2, H3 og H4 - Uvdal Alpinsenter. Sluttbehandling.
PS 70/10 Reguleringsplan Øvre Haga - Lislegard Søndre. Sluttbehandling.
PS 71/10 Kommuneplanens samfunnsdel 2010 - 2021.
PS 72/10 Regional plan (fylkesdelplan) for Hardangervidda 2011-2025. Innspill til drøftingsdokument.
PS 73/10 Retningslinjer for bruk av næringsfondet i Nore og Uvdal kommune.
PS 74/10 Tertialrapport nr 2/2010.
Pause
PS 75/10 Mobildekningsforholdene i kommunen.
PS 76/10 Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering.
PS 77/10 Videreføring av samarbeidsavtale med MOT.
PS 78/10 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011. Fastsetting av valgdag.
PS 79/10 Kommunestyrets sammensetning og organisering.
PS 80/10 Søknad om fritak fra politiske verv.
Avslutning av møtet.
webløsning fra Serit Itum