Kommunestyremøte 08.10.07

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet, navneopprop, saksliste
Pause for kopiering av lister til valg i sak 63/07
PS 63/07 Valg av formannskap m/vararepr. for perioden høsten 2007 til høsten 2011.
PS 64/07 Valg av ordfører for perioden høsten 2007 til høsten 2011.
Pause
PS 65/07 Valg av varordfører for perioden høsten 2007 til høsten 2011.
PS 66/07 Valg av kontrollutvalg for perioden høsten 2007 til høsten 2011.
PS 71/07 Valg av representant til fylkesmøtet for kommunenes Sentralforbund i Buskerud.
PS 67/07 Forberedelse til valg av utvalg, nemnder, styrer og råd. Valgkomite.
PS 68/07 Forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag - Høring
Gruppemøte sak 68/07
PS 68/07 Forslag til nytt regelverk for motorferdsel .... Forts.
PS 69/07 Reguleringsplan Briskerudhaugen. Endring av reguleringsbestemmelser.
PS 70/07 Reguleringsplan Elvestrand. Sluttbehandling.
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum