Kommunestyremøte i Nore og Uvdal kommune 13.10.03

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet. Orientering om valgene. Sakliste. Navneopprop.
PS 056/03 Valg av formannskap for perioden 2003 – 2007,
Pause. Gruppemøte før avstemming om valg av Formannskap.
PS 056/03 forts. Orientering om forholdstallvalg.
PS 056/03 forts. Valgresultat etter opptelling. Mandatfordeling.
PS 057/03 Valg av ordfører for perioden 2003 - 2007.
PS 057/03 Forts. Valg av ordfører. Prøveavstemming. Valgresultat.
PS 057/03 Forts. Valg av ordfører. Avstemming. Valgresultat.
Gruppemøte.
PS 058/03 Valg av varaordfører. Valg og opptelling. (MANGLER LYD)
PS 058/03 Valg av varaordfører. Valgresultat.
Overrekkelse av ordførerkjedet til den nye ordføreren.
Pause.
PS 059/03 Valg av kontrollutvalg for perioden høsten 2003 - høsten 2007.
PS 060/03 Valg av representant til fylkesmøtet for Kommunenes Sentralforbund, Buskerud.
PS 061/03 Valg av medlemmer til regionrådet for perioden høsten 2003 til høsten 2007.
PS 062/03 Forberedelse til valg av utvalg, nemnder, styrer og råd. Valgkomite.
Den gamle ordføreren avslutter, den nye ordføreren tiltrer.
PS 063/03 Styrerepresentasjon i Geilo Lufthavn, Dagali IKS.
PS 064/03 Søknad om skjenkebevilling til restauranten ved Uvdal Alpinsenter.
PS 065/03 Sluttbehandling. Reguleringsplan Nordre Bekkeseth.
PS 066/03 Sluttbehandling. Reguleringsplan Fjølabu.
PS 067/03 Generell høringsutt. vedr. ny sykehusstruktur i Helse Blefjell HF.
PS 068/03 Sluttbehandling. Reguleringsplan Farhøl.
Ønske fra FRP om egen sak ang. "Salg av konsesjonskraften."
De gamle hovedutvalgene fortsetter til neste kommunestyremøte
Avslutning. Info om folkevalgt opplæring.
webløsning fra Serit Itum