Kommunestyremøte 13.04.15

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart av møtet. Opprop, innkalling og saksliste
PS 10/15 Suppleringsvalg – adressering av eiendommer
PS 11/15 Lønnstilskudd til bedrifter som ansetter ungdom. Revidering av retningslinjene
PS 12/15 Tilleggsbevilgning sikringstiltak Rødberg barnehage
PS 13/15 Sluttbehandling. Kommunedelplan Nore og Uvdal Øst 2015
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum