Kommunestyremøte i Nore og Uvdal kommune 18.12.06

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet, saksliste og navneopprop
PS 62/06 Økonomiplan 2007-2010 og budsjettrammer for 2007
Gruppemøte
PS 62/06 fortsettelse etter gruppemøte
PS 63/06 Partiloven - endringer i tilskudd til politiske partier
PS 64/06 Søknad om fritak fra poitisk verv.
PS 65/06 Søknad om startlån – klagesak. Unntatt Offentlighet i henhold til Off lovens § 5a og Forvaltn. Lovens § 13
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum