Kommunestyremøte 13.12.10

Oppløsning:
Laster avspiller
Start av møtet. Opprop, orienteringer, innkalling, sakliste.
PS 95/10 Dagaliopplevelser AS. Saken trekkes.
Spørsmål til ordfører.
PS 87/10 Overføring av bevilgninger fra 2010 til 2011
PS 88/10 Høringssaker. Delegasjon til hovedutvalget HSO.
PS 89/10 Deltagelse i BRIS samarbeid i Buskerud
PS 90/10 Reguleringsplan Solli boligfelt - Tunhovd. Sluttbehandling.
PS 91/10 Nore og Uvdal Næringsselskap - Evaluering av oppnådde resultater i forhold til inngått partnerskapsavtale.
Pause
PS 90/10 Reguleringsplan Solli.....forts
PS 92/10 Vinmonopol i Nore og Uvdal kommune, salgsbevilling.
PS 93/10 Reglement for finansforvaltning i Nore og Uvdal kommune.
PS 94/10 Økonomiplan 2011-2014, budsjettrammer 2011
Gruppemøte i PS 94/10
PS 94/10 Økonomiplan......forts
Avslutning av møtet.
webløsning fra Serit Itum