Kommunestyremøte i Nore og Uvdal kommune 04.12.06

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet, navneopprop og godkjenning av saksliste
PS 59/06 Møteplan 2007 (pga teknisk feil ble ikke de første 12 minuttene med filming av møtet lagret)
PS 60/06 Søknad om tilskudd til bolig. Anke på avslag (pga teknisk feil ble ikke de første 12 minuttene med filming av møtet lagret)
PS 61/06 Konkrete tiltak for å beholde seinorer i arbeid etter fylte 62
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum