Kommunestyremøte 23.10.17

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møte med innslag fra Kulturskolen
Godkjenning av innkalling / saksliste, opprop
Orientering om oppvekst Numedal
Pause
PS 74/17 Høringsuttalelse. Planprogram for regional plan for Norefjell -
PS 75/17 Høring. Planprogram for Regional plan for Hardangervidda
PS 76/17 Tertialrapport 2 - 2017
PS 77/17 Responssenter velferdsteknologi - etablering, vedtekter og
Pause
PS 78/17 Høringsuttalelse. Regional plan for areal og transport i Buskerud
PS 79/17 Høringsuttalelse. Handlingsprogram for samferdsel i Buskerud
PS 80/17 Prioritering av utredningsforslag i handlingsprogram 2017-2020 -
PS 81/17 Valg av takstnemd.
PS 82/17 Valg av klagenemd.
PS 83/17 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21.06.2017.
PS 84/17 Søknad om fritak fra politiske verv.
PS 85/17 Retningslinjer for styresammensetning i selskaper eiet av Nore og
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum