Kommunestyremøte 14.12.09

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart av møtet, informasjon, navneopprop, sakliste.
PS 65/09 Overføring av bevilgninger fra 2009 til 2010.
PS 66/09 Nore og Uvdal kommuneskoger KF. UTSETTELSE AV SAKEN.
PS 67/09 Møteplan 2010.
PS 68/09 Søknad fra Uvdal Bioenergi AS om endring av tilbakebetalingstid for næringslån.
PS 69/09 Søknad om ettergivelse av lån og rentenedsettelse.
PS 69/09 Lukket behandling av saken.
PS 69/09 Fortsettelse av åpen behandling av saken.
PS 70/09 Søknad om kjøp av tilleggsjord fra Nore og Uvdal kommuneskog.
PAUSE.
PS 71/09 Søknad om lån - Miljøringen AS.
PS 71/09 Lukket behandling av saken.
PS 71/09 Fortsettelse av åpen behandling av saken.
PS 71/09 Gruppemøte i saken.
PS 71/09 Fortsettelse av åpen behandling av saken.
PS 72/09 Økonomiplan 2011 - 2013 budsjettrammer for 2010.
Avslutning av møtet.
webløsning fra Serit Itum