Kommunestyremøte 27.04.09

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart. Navneopprop. Saksliste.
PS 23/09 Omorganisering av sentraladministrasjonen. SAKEN ER TRUKKET.
PS 18/09 Søknad om endring i konsesjonsvilkår for regulering av Numedalslågen og Pålbufjorden. Høringsuttalelse.
PS 19/09 Etterbruk Skjønne skole.
PS 20/09 Søknad om fritak fra politiske verv.
PS 21/09 Kommunal overtakelse av Tunhovd Samfunnshus.
PS 22/09 Bygging av sentrumsnære boliger tilpasset førstegangsetablerere
PS 22/09 Gruppemøte
PS 22/09 Fortsettelse etter gruppemøte
PS 24/09 Forslag til konsekvensutredningsprogram for Godfarfoss kraftverk i Nore og
Rådmannen orienterer om status i Uvdal Alpinsenter.
Avslutning.
webløsning fra Serit Itum