Kommunestyremøte i Nore og Uvdal kommune 04.09.06

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet, sakliste, navneopprop
PS 48/06 Søknad om reduksjon av renteinnbetaling på kommunalt lån.
PS 49/06 BLiNK/Bredbånd til alle i Numedal
PS 50/06 Søknad om kommunal bistand til finansiering av bredbåndsutbygging i Tunhovd-området.
Gruppemøte
PS 50/06 fortsettelse av saken etter gruppemøte
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum