Kommunestyremøte i Nore og Uvdal kommune 19.06.06

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av kommunestyremøtet på herredshuset i Uvdal, godkjenning av innkalling og navneopprop
PS36/06 Kommunedelplan Tunhovd 2006-2017. Sluttbehandling
Gruppemøte
Ps36/06 fortsettelse..
PS31/06 Ombygging av Rødberg skole
PS32/06 Nytt hovedbibliotek Rødberg - Tilleggsbevilgning
PS33/06 Nye Risans Eftf. Søknad om skjenkebevilling.
PS34/06 Søknad fra Rødberg Idrettsforening, om kommunal tilskudd til kjøp av tråkkemaskin
PS35/06 Erverv av grunn til Skjønne kirke.
PS37/06 Tertialrapport 1/2006
Pause.
PS38/06 Samarbeidsavtale hyttefelt Grevsgard
PS39/06 Opprettelse av ny stilling som byggesaksbehandler.
PS40/06 Salg av ubebygde hyttetomter Imingfjell.
PS41/06 Skjønne skole - salg eller utleie.
PS42/06 Reguleringsplan Leilighetsområde Uvdal Alpinsenter.
PS43/06 Søknad fra Åsbøseterdalen Velforening, om kommunalt tilskudd til kjøp av tråkkemaskin
PS44/06 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2007. Fastsetting av valgdag
PS45/06 Høring- Forslag til endringer i den vedtatte strukturen for førsteinstandsdomstolene
PS46/06 Virksomhetsplan for kontrollutvalget 2006-2007
PS47/06 Årsrapport fra kontrollutvalget for 2005 til kommunestyret
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum