Kommunestyremøte 20.06.11

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet, navneopprop
Orientering: Trillemarka, årsmelding og status forvaltningsplan v/forvalter Hege Jaren og styremedlem i forvaltningsstyret Tore Kravik.
Innkalling og saksliste. Informasjon om ekstra sak.
PS 38/11 Disponering av konsesjonskraft fra 2012.
Gruppemøte i PS 38/11
PS 38/11 Fortsettelse av saksbehandling
PS 39/11 Nedsatt konsesjonsgrense
PS 40/11 Kommunestyrets vedtak K-sak 94/2010
PS 41/11 Tertialrapport 1-2011. Budsjettreguleringer.
PS 42/11 Kommunale husleiepriser
PS 43/11 Utredning av energikilder til oppvarming
Pause
PS 44/11 Fastsettelse av planprogram for detaljregulering - Torsetlia Fjellstue og hyttegrend
PS 45/11 Vedlikeholdsplan kommunale bygg.
PS 46/11 Meldingssaker til kommunestyret 20.06.2011
PS 47/11 Framføring av vann og avløp Rødberg
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum