Kommunestyremøte 13.03.17

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet, opprop, godkjenning
Kulturinnslag v/ Emma Sofie Nesbakken Svendsen og Liv Bergset
Orientering fra Nore og Uvdal næringsselskap
Pause
PS 22/17 Omorganisering NMK 2017
PS 23/17 Ny feierordning i Nore og Uvdal
PS 24/17 Tildelingskriterier ved leie av kommunal bolig
Pause
PS 25/17 Sluttbehandling. Planstrategi Nore og Uvdal 2017 - 2020
PS 26/17 Godkjenning av utbyggingsavtale - reguleringsplan ID 2015014 Dalstulen
PS 27/17 Eierskapsmelding for Nore og Uvdal kommune 2017.
PS 28/17 Arbeidsgiverplattform for Nore og Uvdal kommune
Informasjon og avslutning
webløsning fra Serit Itum