Kommunestyremøte 09.05.11

Oppløsning:
Laster avspiller
Start av møtet. Navneopprop.
Konsesjonskraft ved Nore Energi og Uvdal Kraftforsyning.
Start av saksbehandling.
Energiutvalget.
PS 25/11 Kongsbergregionen. Årsmelding 2010.
PS 26/11 Kongsbergregionen. Handlingsplan 2011.
PS 27/11 Kontrollutvalget. Protokoll fra møte 01.03.2011.
PS 28/11 Søknad om midler til Kommunedelplan for Dagalifjellet og Områdeplan for deler av øvre Uvdal.
PS 29/11 Skatteoppkreverfunksjonen i Nore og Uvdal kommune. Kontrollrapport for 2010.
PS 30/11 Opptak av startlån til viderefordeling.
PS 31/11 Meldingssaker til kommunestyret 09.05.2011.
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum