Kommunestyremøte i Nore og Uvdal kommune 16.02.04

Oppløsning:
Laster avspiller
Orientering om utbygging av Sjukeheimen
Åpning av møtet. Navneopprop. Innkalling. Saksliste.
Bygdebegeistringsseminar i Lucky Næroset.
Interpellasjoner og spørsmål til ordføreren.
Gruppemøte
Interpellasjoner og spørsmål til ordføreren forts.
PS 1/04 Rapport fra KS-advokater ang. konsesjonskraftsalget
PS 10/04 Rapport om Nore og Uvdal overformynderi
PS 2/04 Suppleringsvalg til overformynderiet
Gruppemøte
PS 2/04 Suppleringsvalg til overformynderiet, forts.
PS 3/04 Valg av jordskiftemeddommere
PS 4/04 Valg av forliksråd
PS 5/04 Valg av meddommere til Kongsberg tingrett
PS 6/04 Valg av lagrettemedlemmer og meddommere
PS 7/04 Valg til forstanderskapet i Nesbanken
PS 8/04 Valg til Kommunenes opplæringskontor i Buskerud
PS 9/04 Valg av skjønnsmenn
PS 11/04 Søknad om rentefritt lån til NMK Nore og Uvdal
PS 12/04 MELDING - Innspill til Distriktskommisjonen fra regionsamarbeidet Buskerud, Telemark og Vestfold
PS 13/04 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
PS 14/04 Søknader om bevilling for salg av øl - for perioden 01.04.2004 - 31.03. 2008
PS 15/04 Søknader om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk - for perioden 01.04.2004 - 31.03.2008
PS 16/04 Økonomisituasjonen i Fagavdeling for pleie, rehabilitering og omsorg
Gruppemøte
PS 16/04 Økonomisituasjonen i PRO, forts.
PS 17/04 Dagsenter psykiatri
PS 18/04 Reguleringsplan Hallandseter, sluttbehandling
PS 19/04 Reguleringsplan Brøstrudlia felt 1, sluttbehandling
PS 20/04 Endring av vedtekter i kommunale barnehager i Nore og Uvdal kommune
PS 21/04 Omstillinger i kommunen, 2004-2007
PS 22/04 Felles økonomifunksjon i Numedalskommunene
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum