Kommunestyremøte 13.02.17

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet, kulturinnslag v/ Truls og Erik
Opprop, godkjenning av innkalling / saksliste
PS 9/17 Etablering av felles kulturvirksomhet i Nore og Uvdal kommune
PS 10/17 Etablering av felles kommuneområde for helse- og omsorg
PS 11/17 Sammenslåing av servicekontor og personalfunksjon til en felles
Pause
PS 12/17 Godkjenning av utbyggingsavtale - reguleringsplan ID 2015006
PS 13/17 Sluttbehandling av reguleringsplan ID 2012006 Tunhovdåsen
PS 14/17 Godkjenning av utbyggingsavtale - reguleringsplan ID 2012006
PS 15/17 Godkjenning av utbyggingsavtale 2015013 Fjellset - ny
PS 16/17 Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2012004 Dagalifjellet med
PS 17/17 Tilleggsbevilgning - parkeringsplass Vasstulan.
PS 18/17 Prinsippavklaring vedrørende bruk av anleggsbidragsmodellen og
PS 19/17 Endring av gebyrregulativet for plan og byggesaker
PS 20/17 Lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig
Pause
Orientering om regnskap 2016
Avslutning av møtet, før lukket sak
webløsning fra Serit Itum