Kommunestyremøte i Nore og Uvdal kommune 06.11.06

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning. Navneopprop og saksliste. 4 min uten lyd.
Interpellasjon fra Per Støldal.
PS 53/06 Frivillighetssentral.
PS 54/06 Godtgjøring og arbeidsvilkår for politisk virksomhet i Nore og Uvdal, valg av arbeidsgruppe
PS 55/06 Tilbud om overtakelse av kunst.
PS 57/06 Høring – NOU 2006: Staten og Den Norske Kirke.
Avslutning av åpen del av møtet.
webløsning fra Serit Itum