Kommunestyremøte 17.12.07

Oppløsning:
Laster avspiller
Statens Ernæringspris tildelt Rødberg Barnehage
Start av møtet, navneopprop, sakliste, innkalling, Kongsberg Sykehus
PS 120/07 Konsesjonskraftfondet - videre utvikling
PS 113/07 Opprettelse av politiråd.
PS 114/07 TREKKES. Justering av festeavgifter for kommunale hyttetomter.
PS 115/07 Vaktordning for veterinærene. Kommunenes ansvar fra 2008.
PS 116/07 Valg av kontrollutvalg for perioden høsten 2007 til høsten 2011. Endring.
PS 117/07 Økonomiplan 2008-2011 budsjettrammer for 2008
Gruppemøte1 i PS 117/07 Økonomiplan ......
PS 117/07 Økonomiplan forts...
Gruppemøte2 i PS 117/07 Økonomiplan ......
PS 117/07 Økonomiplan forts...
PS 118/07 Finansiering utbygging Rødberg skole - konkretisering av tidligere kommunestyrevedtak
PS 119/07 Overføring av bevilgninger i investeringsbudsjettet fra 2007 til 2008
Avslutning av møtet.
webløsning fra Serit Itum