Kommunestyremøte 04.02.13

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart av møtet
Grunnskolestatistikken ved fagsjef Leif Ågesen
Reiselivsstrategi ved Jan Erik Dietrichson
Opprop, innkalling og saksbehandling
PS 01/13 Reglementer og delegasjonsreglementer
PS 02/13 Plankomite for bygging av ny barnehage i Uvdal
PS 03/13 Helhetlig læringsmiljø og framtidig skoleordning i Nore og Uvdal
PS 04/13 Stortingsvalget 2013. Fastsetting av valgdag
PS 05/13 Sluttbehandling av reguleringsplan ID 2010007 Vasstulan Høyfjellssete
PS 06/13 Sluttbehandling av reguleringsplan ID Hyttatippen 2007003 Hyttatippen
PS 07/13 Planstrategi Nore og Uvdal 2013 2016
Pause
PS 08/13 Fastsetting av planprogram - Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg
PS 09/13 Godkjenning av handlingsplan for tettstedutvikling Rødberg sentrum
PS 10/13 Høringsuttalelse forvaltningsplan Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat
PS 11/13 Lukket sak og avslutning av det åpne møtet
webløsning fra Serit Itum