Kommunestyremøte 31.08.09

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart. Informasjon. Navneopprop. Sakliste.
PS 49/09 Vedr. skjønn i sak om tomtefeste.
Gruppemøte i PS 49/09
PS 49/09 Fortsettelse av saken etter gruppemøte.
PS 50/09 Offentlig spørretime i kommunestyret – forslag.
PS 51/09 Regler for særskilt klagenemnd.
PS 52/09 Klage på avslag om tilskudd til spredt boligbygging
Avslutning. Opprop fra ordførerne i Buskerud om valget.
webløsning fra Serit Itum