Kommunestyremøte 25.02.08

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart, Navneopprop. Sakliste.
PS 8/08 Granskning av byggeprosjektet Bergtun Omsorgssenter
PS 9/08 Justering av festeavgifter for kommunale hyttetomter
PS 10/08 Klage over pålegg om tilkobling til kommunal avløpsledning
PS 11/08 Valg av skjønnsmenn for perioden 01.05.08 - 31.12.2012
PS 12/08 Valg av meddommere til Kongsberg tingrett for perioden 01.05.2008 til 01.01.2013
PS 13/08 Valg av jordskiftemeddommere for perioden 01.05.2008 til 31.12.2012
PS 14/08 Valg av lagrettemedlemmer og meddommere ved Borgarting lagmannsrett for perioden 01.05.2008 - 01.01.2013
PS 15/08 Tilskudd til bedrifter. Ungdom i arbeid/lærlingekontrakter. Evaluering.
PS 16/08 Forslag til kandidater til styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst
PS 17/08 TRUKKET Tilleggsbevilgning Rødberg skole, se Formannskap 180208
PS 18/08 TRUKKET Tilleggsbevilgning Uvdal skole, se Formannskap 180208
PS 19/08 Endring av renovasjonsgebyr for 2008
PS 20/08 Trillemarka - Rollagsfjell
PS 21/08 Restrukturering av konsesjonskraftavtalen
Opprop om å beholde størrelsen på Heimevernet
Avslutning av møtet.
webløsning fra Serit Itum