Kommunestyremøte 05.10.09

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart av møtet, informasjon, navneopprop, sakliste.
PS 53/09 Kommunal medvirkning til forbedret mobiltelefondekning i Nore.
PS 54/09 Forvaltningsplan for Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområde. Høringsuttalelse. UTSETTES.
PS 55/09 Innløsning av festetomter. Rutiner ved krav om innløsning.
PS 56/09 Innspill angående handlingsprogram for eksisterende og nye fylkesveier 2010-2013.
Besøk fra Kulturskolen
PS 57/09 Arena Trillemarka.
PS 58/09 Kongsbergregionen. Vedtektsendringer.
PS 59/09 Prosjekt utvidelse av Skjønne kirkegård - tilleggsbevilgning.
PS 60/09 Kollektivtrafikkselskap for Buskerud.
PS 61/09 Tertialrapport 2/09.
Avslutning av møtet.
webløsning fra Serit Itum