Kommunestyremøte 20.11.17

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet, opprop, godkjenning av innkalling / saksliste
Innslag ved kulturskoleelev Amund Halland Simensen
Spørsmål fra repr. fra SV, Tov Sandnes
PS 86/17 Endringer i ekteskapsloven: Kommunale vigsler
PS 87/17 Deltagelse i KS finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter
PS 88/17 Møteplan for 2018
PS 89/17 Sør-Øst 110-nødalarmsentral - valg av organisasjonsform
PS 90/17 Endring i selskapsavtale for Vestviken 110 IKS
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum