Kommunestyremøte 18.01.10. DEL 2/2

Oppløsning:
Laster avspiller
Start av møtet DEL 2/2, deler av debatt mangler i PS 5/10.
PS 5/10 Fylkesdelplan for Hardangervidda. FORTSETTELSE.
PS 6/10 Salg av kommunale boliger.
PS 7/10 UTGÅR Søknad om kommunalt lån til kjøp av alpinanlegg.
PS 8/10 Styringsgrunnlag og virksomhetsområder for Nore og Uvdal kommuneskoger KF.
PS 9/10 Forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor kvalitetsvurdering av sykehjem
PS 10/10 Forstudie av framtidig skolestruktur i Nore og Uvdal kommune.
PS 11/10 Bruk av lønnsmidler av kulturskolens ramme til utvidelse av idrettslederstilling jfr. vedtak i økonomiplan for 2010 - 2013.
PS 12/10 Evaluering av Frivilligsentralen
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum