Kommunestyremøte 15.02.16

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møte, opprop, godkjenning av saksliste, valg av settevaraordfører
Innslag ved Kulturskolen
Innlegg fra nytilsatt rådmann Rune Antonsen
Orientering om veinavn v/ geodataingeniør Simen Haakestad Bjerkholt og arkivleder Vidar Skreprud
PS 1/16 Vegnavn Nore og Tunhovd/Borgegrend
Gruppemøte 15 minutter
PS 1/16 Vegnavn Nore og Tunhovd/Borgegrend fortsetter
Pause 5 minutter
PS 1/16 Vegnavn Nore og Tunhovd/Borgegrend fortsetter
PS 2/16 Valg av styre for kommuneskogen for perioden høsten 2015 til
PS 3/16 Prinsippsak om tinglysning av utbyggingsavtaler
PS 4/16 Prinsippsak - planlegging i strid med kommunedelplan Tunhovd
PS 5/16 Bolig til vanskeligstilte
PS 6/16 Valg av løypenemd perioden 2016-2019, endring av navn.
PS 7/16 Søknad om tilskudd til matrikkelføring av Fjellstyrets hytter
PS 8/16 Endring i møteplan for 2016
PS 9/16 Søknad om fritak fra verv - kulturarvstyret
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum