Kommunestyremøte i Nore og Uvdal kommune 09.10.06

Oppløsning:
Laster avspiller
Musikkinnslag av Kulturskolen
Åpning av møtet, saksliste, navneopprop og interpellasjon
PS 51/06 Tertialrapport 2/2006
PS 52/06 Salg av steinbruddet på Imingfjell
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum