Kommunestyremøte 06.10.08

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart av møtet
PS 78/08 Planprogram - Fylkesdelplan for Hardangervidda 2001-2025.
PS 79/08 Forslag til representanter til forvaltningsstyret for Trillemarka -
PS 80/08 Forvalterstilling for Trillemarka - Rollagsfjell naturreservat
PS 81/08 Tertialrapport 2/2008.
PS 82/08 Planlegging av næringsområdene Nordskogen og Gvammen.
PS 83/08 Nødstrømsaggregat Bergtun Omsorgssenter - tilleggsbevilgning.
Pause
PS 83/08 fortsettelse
PS 84/08 Vedr. anke i sak om innløsning av festetomt.
PS 85/08 Ombygging Rødberg skole - Tilleggsbevilgning.
PS 86/08 Tilleggsbevilgning - utvidelse brannstasjon
PS 87/08 Reguleringsplan Slettastølan. Sluttbehandling.
PS 90/08 Langtidsplan pleie rehabilitering og omsorg 2008-2020
PS 91/08 Høring. Omstillingsprogrammet i Helse Sør-Øst.
PS 88/08 Reguleringsplan del av gnr/bnr 14/1 - Uvdal Alpinsenter.
Gruppemøte
PS 87/08 fortsettelse
PS 89/08 Endring av reguleringsplan Vedhus, gnr. 163, bnr. 3.
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum