Kommunestyremøte 26.04.10

Oppløsning:
Laster avspiller
Besøk fra Rødberg skole. Kreativitet og nyskapning.
Formell start på møtet. Navneopprop. Informasjon.
Sakliste, info, orienteringer.
Fylkesdelplan for Hardangervidda. Info om status i planarbeidet.
Kommunedelplaner. Status på arbeidet.
Arbeidsmiljøundersøkelse i kommunen.
PS 29/10 Reguleringsplan Skjønne Næringsområde. Sluttbehandling.
PS 30/10 Søknad om søndagsåpne butikker hele året.
PS 31/10 Styringsgrunnlag og virksomhetsområder for Nore og Uvdal kommuneskoger - Ny behandling.
PS 32/10 Delegasjonsreglementet for Kulturarvstyret.
PS 33/10 Søknad om fritak fra politiske verv.
PS 34/10 Nore og Uvdal næringsselskap - Evaluering av virksomheten.
PS 35/10 Utbyggingsavtale Brøstrudlia - Forståelse av vedtak.
PS 36/10 Kartlegging av mobildekningsforholdene i kommunen.
PS 37/10 NAV; orientering etter siste partnerskapsmøte.
PS 38/10 Organisering av etablering og oppfølging av flyktninger.
PS 39/10 Miljøringen SA - Lån til kjøp av Uvdal Alpinsenter / Imingenselskapene.
PS 40/10 Kontrollrapport skatteoppkrever. Ettersendes. UTSATT.
PS 41/10 Årsrapport kontrollutvalg. Ettersendes. UTSATT.
PS 42/10 Oppfølging av sak 65/09: Sak som viser status, fremdriftsplan og ansvar for gjennomføring. Ettersendes.
PS 43/10 Leie av industrilokaler på Gvammen. Ettersendes.
Avslutning av møtet.
webløsning fra Serit Itum