Kommunestyremøte i Nore og Uvdal kommune 10.10.05

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet.
PS 74/05 Reguleringsplan boligområde EKT Langedrag, gnr 124 bnr 41.
PS 75/05 Kommunalt lån og tilskudd til utvikling av Uvdal Alpinpark.
PS 76/05 Minstestandard for pleie og omsorgstjenester i Nore og Uvdal.
PS 77/05 Fosterhjemsplan.
PS 78/05 Rutinehåndbok for barneverntjenesten.
PS 79/05 Omstillingsgruppe helse, sosial og barnevern, jf. vedtatt økonomiplan 2005-2008.
PS 80/05 Tertialrapport 2005 pr 1. september.
PS 81/05 Rehabilitering og ombygging av kommunehus.
PS 82/05 Sluttbehandling Jeljorden. UTSATT.
Pause.
PS 81/05 Fortsettelse av saken etter gruppemøte.
Avslutning av møtet.
webløsning fra Serit Itum