Kommunestyremøte 29.06.09

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart. Navneopprop. Saksliste. Spørsmål.
PS 36/09 Reguleringsplan Seterdalen I. Sluttbehandling.
PS 37/09 Reguleringsplan Seterdalen II. Sluttbehandling.
PS 38/09 Reguleringsplan Seterdalen III. Sluttbehandling.
PS 39/09 Trafikksikkerhetstiltak og parkeringsplass ved Nore og Uvdal bygdetun - kjøp av parsell av gnr/bnr 73/4 og eiendommen gnr/bnr 73/8
PS 40/09 Grevsgard Utbyggingslag BA.
PS 41/09 Vedrørende utbetaling av kommunalt lån gitt til utviklingen av
PS 42/09 Utviklingsprosjekt Tunhovd - sluttrapport.
PS 43/09 Tertialrapport 1-2009. Budsjettreguleringer.
PS 44/09 Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal.
PS 45/09 Oppnevnelse av kommunalt klageorgan.
PS 46/09 Planprogram - Revisjon kommuneplan - Høringer etter kunngjort oppstart.
PS 47/09 Opptak av startlån 2009.
PS 48/09 Tilsetting av fagsjef i Sentraladministrasjonen. Personalsak. Unntatt offentlighet.
Avslutning.
webløsning fra Serit Itum