Kommunestyremøte 01.03.10

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart av møtet, informasjon, navneopprop.
TEMA: Kongsbergregionen ”Overordnet styrings- og strategidokument 2010-2021"
SAKSBEHANDLING: Godkjenning av sakliste
PS 13/10 Etablering av Arkivsenter Østafjells
PS 14/10 Byggeregnskap - rehabilitering av industribygg på Gvammen
Besøk fra Kulturskolen
PS 15/10 Byggeregnskap utvidelse brannstasjon
PS 16/10 Rødberg skole- Byggeregnskap
PS 17/10 Kommunale avgifter og gebyrer 2010 - Fagavdeling for skole, barnehage og kultur
PS 18/10 Etablering av ny modell for forvaltning av verneområder -
Gruppemøte i PS 18/10
PS 18/10 Fortsettelse
PS 19/10 Rådet for nasjonalparkkommunane - deltakelse og oppnevning av representanter
PS 20/10 Interkommunalt samarbeid om pleie og omsorgstjenestene i Numedal
PS 21/10 Kongsbergregionen. Overordnet strategidokument 2010 - 2021.
PS 22/10 Reguleringsplan Nuten seter. Sluttbehandling.
PS 23/10 Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken
PS 24/10 Kommunesamarbeid om utvikling av krisesentertilbud
PS 25/10 Evaluering NAV Numedal
PS 26/10 UTSATT De ansattes forhold ved valg av overgang til ny modell / organsiering. Lukket ihht Off.lov. § 13, Forv. lov. § 13.1
PS 27/10 Søknad om forlengelse av partnerskapsavtale med Nore og Uvdal Næringsselskap
PS 28/10 Utvidelse av Vestviken 110 IKS
Meldingssak: Kommunal medvirkning til forbedret mobildekning i kommunen.
Avslutning av møtet.
webløsning fra Serit Itum