Kommunestyremøte 21.05.12

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning
TEMA: Kongsbergregionen v/ Jan Erik Innvær
Pause
Oppstart av møtet, navneopprop og sakliste.
PS 40/12 Avsetting av midler til områdeplan for Øvre Uvdal.
Pause
PS 51/12 Regnskap og årsrapport 2011.
PS 50/12 Årsrapport finansforvaltning 2011.
PS 41/12 Prosjekt fremtidslandbruket i Nore og Uvdal
PS 42/12 Vedtekter Vebjørn Oddens gavefond. TRUKKET
PS 43/12 Sluttbehandling av reguleringsplan ID 2010009 Torsetlia
PS 44/12 Ny sluttbehandling av reguleringsplan ID 2009004 Lauvåsen Øst I
PS 45/12 Kongsbergregionen. Årsrapport 2011.
PS 46/12 Søknad om kommunal støtte til garasjeanlegg for løypemaskin
PS 47/12 Søknad om kommunal støtte til utskifting av PCB armatur i lysløypa på Norefjord
PS 48/12 Videreføring av Den Grønne Dalen 2012-2014
Pause
PS 49/12 Eierskapsstrategi for Nore og Uvdal kommune - del 2 - strategier for Nore Energi AS (NE) og Nore og Uvdal Næringspark AS (NUN).
Gruppemøte i PS 49/12
PS 49/12 Eierskapsstrategi ... FORTSETT
Avslutning av møtet. Orienteringer.
webløsning fra Serit Itum